Mit afsæt

Jeg er en katalysator, inspirator og opmuntrende ressource detektiv, for I selv kan sammensætte Jeres egen udviklings og forandringsproces. 

Jeg tror på vi bærer svar og muligheder I os selv - og er de rette betingelser tilstede, kan de sider af os komme mere "op til overfladen" og blive omsættelige, udviklende og brugbare - til gavn for helheden og os selv.

Mit udgangspunkt for kreativ formidling/ workshops er:

Invitere til kreative opgaver, idet det er min overbevisning at kreativitet fører til udvikling.
Vores forestillingsevne er det stærkeste redskab vi har til forandring.
Når vi tør skabe, inspirerer vi hinanden.
Når vi udfordres til at se og mærke efter indad - reflektere - så træder den indre vished/ intuition bedre frem i os.
Jeg tror på vores naturlige tilstand er glæde og det optager mig, at skabe workshops til at fremme fælles og individuel glæde.


Er I blevet nysgerrige og vil vide mere , så er I velkommen til at kontakte mig til et uforpligtende møde. 
 http://linda-riber.dk/index.php/da/kontakt